user_mobilelogo

microsoft new
gdata
anydesk
all inkl new

srodowisko

Ochrona środowiska:
 utylizacja i koszty gospodarki odpadami

 

Informacje z zakresu ochrony środowiska.

W myśl obowiązującej ustawy regulującej gospodarkę odpadami elektronicznymi i elektrycznymi, w tym utylizację zużytych materiałów eksploatacyjnych Firma DuKom informuje, że w cenie:
- sprzętu komputerowego
- audio-wizualnego
- monitoringowego
- alarmowego
oraz innego, w tym materiały eksploatacyjne jak tusze, tonery i kartusze
oferowanego oraz zakupionego w Firmie Dukom przeznaczonego dla gospodarstw domowych określonych w załączniku nr 6 do ustawy z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1688) zawarte są koszty gospodarowania odpadami w myśl przytoczonej powyżej ustawy.

 

dla FIRM:

Firma DuKom we współpracy z przedsiębiorstwem z branży utylizacyjnej przekazuje sprzęt: komputerowy i elektroniczny do pełnej utylizacji zgodnie z obowiązującą ustawą o Prawie Ochrony Środowiska (27 kwietnia 2001 wraz z późniejszymi zmianami) oraz ustawie o odpadach (z 27 kwietnia 2001 wraz z późniejszymi zmianami).

Przekazany do utylizacji sprzęt komputerowy i elektroniczny protokołowany jest w myśl ustawy [Dz.U. nr 65] na karcie przekazania odpadu oraz w przypadku firm/podmiotów gospodarczych również o protokół ilościowy przekazanego do utylizacji sprzętu.

Firma DuKom 'IV.2016

Projekt i wykonanie: WebDesign by Firma DuKom - kompleksowa obsługa informatyczna 'XI.2017