user_mobilelogo

microsoft new
gdata
anydesk
all inkl new

LOGO WEB

IMPRESSUM - dane firmy

 

Usługodawca:

Firma usługowo- handlowa „DuKom” Piotr Duk; forma skrócona Firma „DuKom”
z siedzibą w 42-522 Dąbrowa Górnicza, ul. Pomłynie 21, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Urząd Miasta Katowice , jest właścicielem serwisów internetowych:
http://www.dukom.pl
oraz
 

Pełna nazwa firmy:

Firma usługowo- handlowa „DuKom”
Piotr Duk
ul. Pomłynie 21
42-522 Dąbrowa Górnicza

NIP:          526-259-68-41
VATUE:      PL5262596841

Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej
REGON:      240600292

Firma DuKom 'IV.2016

Projekt i wykonanie: WebDesign by Firma DuKom - kompleksowa obsługa informatyczna 'XI.2017